English…

Damn Good Music works with concerts and event experiences. Damn Good Music creates and delivers niche concepts as well as total productions. We dedicate ourselves to all aspects of contemporary music performance. It includes venues, festivals, touring and special events as well as performance development of our artists.
Damn Good Music kick started as a single man’s company d.1.april 2016. D. May 15, 2017, we started Damn Good Music version 2.0. Version 2.0 is about a new dynamic and more compelling partnership between Keld Christensen and Kate Maria Vinther, as well as further development of the ambition to create closer links between venues, customers, artists and us. The mission with the new focus is to create music experiences that inspire, move and challenge and manage to unite all of us in a common experience.
Damn Good Music is different from other similar companies because we create and deliver niche concepts as well as total productions. We do In close cooperation and partnerships with the artists and our customers.

Dansk…

Damn Good Music arbejder med koncerter og event oplevelser. Damn Good Music skaber og leverer niche koncepter samt total produktioner. Vi dedikerer os i alle aspekterne af contemporary music performance. Det omfatter venues, festivaler, touring og specielle events samt performance udvikling af vores kunstnere.
Damn Good Music kick startede som en enkeltmands virksomhed d.1.april 2016. D. 15. maj 2017 startede vi Damn Good Music version 2.0.

Version 2.0 handler om et nyt dynamisk og mere kompetencekomplet partnerskab mellem Keld Christensen og Kate Maria Vinther samt en videre udvikling af ambitionen om, at skabe mere tætte forbindelser mellem venues (kunderne), kunstnerne og os. Missionen med det nye fokus er, at skabe musik oplevelser der inspirer, bevæger og udfordre samt formår at, forener os alle sammen i en fælles oplevelse.
Damn Good Music er anderledes fra andre lignende virksomheder fordi vi skaber og leverer niche koncepter samt total produktioner. Det gør vi bl.a. i tætte samarbejder og partnerskaber med kunstnerne og vores kunder.